+359 878 292 513

Договор с потребителя

ДОГОВОР С ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

Определения
2.      Дефиниции
3.      Условия за ползване на уеб сайта на АПТЕКИ ОПТИМА
4.      Права и задължения при продажба от разстояние
5.      Отговорност
6.      Защита на личните данни
7.      Контролни органи, осъществяващи контрол върху дейността
8.      Политика за бисквитките на сайта

1.      Дефиниции

Тук посочените термини имат следното значение и съдържание:

1.1.   АПТЕКИ ОПТИМА

Оптима МКВ ЕООД, с адрес на управление: ул. Княжеска 41, Русе, България, с разрешение за търговия на дребно No АП-780/30.07.2014г., с ръководител маг. – фарм. Мирена Иванова Аспарухова

1.2.   ПРОДУКТИ

Лекарствени продукти без лекарско предписание, хранителни добавки, консумативи и козметични продукти

1.3.   ПОТРЕБИТЕЛ

Физическо или юридическо лице, регистрирано правилно в резултат, на което е създаден Акаунт.  

1.4.   КУПУВАЧ

Потребител, който закупува Лекарствени продукти в уеб сайта на АПТЕКИ ОПТИМА

1.5.   АКАУНТ

Акаунт на Потребителя с уникално потребителско име, представляващо неговият и-мейл адрес и парола за вход, представляващ сбор от данни. В акаунта се събират данни и информация за дейността на Потребителя в уеб сайта на АПТЕКИ ОПТИМА, организиран от  АПТЕКИ ОПТИМА

1.6.   РЕГИСТРАЦИЯ

Процедурата по създаване на нов Потребител

1.7.   ДОГОВОР С ПОТРЕБИТЕЛЯ

Настоящия Договор с Потребителя на сайта на АПТЕКИ ОПТИМА

2.      Общи условия

АПТЕКИ ОПТИМА се стреми да осигури най-пълна и точна информация на уеб сайта. Въпреки това АПТЕКИ ОПТИМА не може да гарантира верността на информацията, тъй като подлежи на постоянна редакция. АПТЕКИ ОПТИМА не носи отговорност за физически и морални проблеми, в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

АПТЕКИ ОПТИМА си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции. Така също, ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите. Възможно е продукт, отбелязан за наличен да е изчерпан, да няма внос или да е спрян от производство, за което АПТЕКИ ОПТИМА да не е уведомена.

Възможно е продукт, който от дълъг период от време, не е бил достъпен на пазара, да бъде зареден отново, с промяна в цената. В този случай, потребителят се информира за настъпилите корекции и му се предоставя право на избор дали да запази поръчката си при новите условия, или да я откаже. При отказ Потребителят няма право да предявява претенции към АПТЕКИ ОПТИМА за настъпилите промени по независещи от АПТЕКИ ОПТИМА причини.

Въпреки това, ние от уеб сайта се опитваме своевременно да следим наличността на всички продукти, за да може потребителите да купуват продуктите си, когато се нуждаят от тях.

3.      Условия за ползване на уеб сайта на АПТЕКИ ОПТИМА

3.1.   Посочените "УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ" представлява правно споразумение, което се сключва между Вас, посетителя на сайта, и АПТЕКИ ОПТИМА.

3.2.    С отварянето, четенето или извличането на полезна информация на този Уебсайт, Вие приемате, че сте се запознали, разбрали и приели да спазвате тези условия и приложимите законови уредби.

3.3.   Ако не сте съгласни с условията за ползване, моля да не продължавате с употребана на този Сайт. Разглеждането и/или използването на този Сайт се счита за дадено съгласие по чл. 18 т. 4 от Закона за защита на личните данни.

4.      Права и задължения при продажба от разстояние

4.1.   Купувачът извършва покупката на ПРОДУКТИ чрез бутона "Добави". Използването на този бутон потвърждава закупуването от уеб сайта на АПТЕКИ ОПТИМА на Лекарствените продукти, хранителни добавки и козметика.

4.2.   Служителите на АПТЕКИ ОПТИМА незабавно получават информация за извършеното закупуване на ПРОДУКТИ.

4.3.   АПТЕКИ ОПТИМА се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на Продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

АПТЕКИ ОПТИМА не носи отговорност за настъпили нарушения при процеса на транспортиране на поръчките. При констатиране на нередност, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да сигнализира, за да бъде съставен констативен протокол от фирмата-превозвач, за да се възстанови стойността на щетите.

4.4.   В срок от 48 часа от постъпване на заявката, АПТЕКИ ОПТИМА се задължава да се свърже с ПОТРЕБИТЕЛЯ за уточняване на детайлите по поръчката и организиране на доставката. При наличност на продуктите на склад, АПТЕКИ ОПТИМА се задължават до 24 часа да ги изпратят към ПОТРЕБИТЕЛЯ.

В случай, че продуктът не е наличен на склад, то АПТЕКИ ОПТИМА уговарят с ПОТРЕБИТЕЛЯ точен времеви интервал, в който да вторият да получи желаните от него артикули.

АПТЕКИ ОПТИМА не носят отговорност в случай на забавяне на транспортирането на пратките, възникнало при натовареност на маршрутите на съответния договорен партньор за доставка на поръчките.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да смени данните за доставка, съобразно с неговото удобство за получаване на желаните ПРОДУКТИ, като е задължен да информира АПТЕКИ ОПТИМА за това, преди заявката да бъде изпратена.

4.5.   ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на АПТЕКИ ОПТИМА точна и коректна информация за своите данни – име, адрес и телефон за контакт. В случай, че предоставените данни са непълни и неточни, АПТЕКИ ОПТИМА не се ангажира с изпълнение на направената заявка.

4.6.   Винаги трябва да се съветвате с медицински служител, преди да приемете (нанесете) някои от описаните в сайта продукти или преди да се подведете по някои от изложените в нашия сайт съвети. Информацията е представена единствено като листовка за начина на използване на медикамента, предоставен от производителя. Пълнотата на информацията не е гарантирана от страна на АПТЕКИ ОПТИМА. Препоръчваме да се консултирате с медицинско лице преди използване на продуктите. Съдържанието не препоръчва прилагането на самолечение на здравните проблеми. В случай, че имате каквито и да е здравни въпроси, моля обадете се и се консултирайте с Вашия личен лекар незабавно.

4.7.   При възникване на проблеми при употребата на Лекарствени продукти е необходимо да потърсите помощ от лекуващия ви лекар.

4.8.   В следствие на прочетен съвет, представен в Сайта, не отказвайте и не проточвайте във времето посещението и консултацията с Вашия личен лекар . АПТЕКИ ОПТИМА не дава гаранция за точността, надежността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация. АПТЕКИ ОПТИМА не гарантира възможността за грешки поради технически или човешки фактори, закъснения, пропуски, не активност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни. АПТЕКИ ОПТИМА не осигурява назабавно подновяване на информацията, която се съдържа на сайта, в случай, че същата остарее в следствие на научния прогрес.

4.9.   ПОТРЕБИТЕЛЯТ си запазва правото да върне продукта в срок от 14 дни, при условие, че продукта не може да бъде приет от него и е запазена цялостта на опаковката. АПТЕКИ ОПТИМА не признава рекламации на продукти, чиито цялост, търговски вид и състав са били увредени под каквато и да е форма.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право при получаване на своята пратка, да изиска от АПТЕКИ ОПТИМА преглед на съдържанието, като при съответен отказ от негова страна, се задължава да заплати разноските по транспорта и в двете посоки.

Рекламация за увредена пратка, се прави в присъствието на куриер, за да бъде съставен двустранен протокол за установяване на щетите. АПТЕКИ ОПТИМА се уведомява, за да предприеме мерки по възстановяване на увредения продукт за ПОТРЕБИТЕЛЯ или на стойността му.

5.      Отговорност

Авторски права, Лицензи и Ограничения за употреба Авторските права върху цялото количество данни, представен в нашия уебсайт, са притежание на " АПТЕКИ ОПТИМА. Никаква част от този материал не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, препращана под различна форма без предварителното писмено разрешение на АПТЕКИ ОПТИМА. Разрешение за копиране, показване, разпространяване и изтегляне на материали от този Сайт се дават само за лични некомерсиални цели, без да се правят всякакъв вид поправки и промени не отговарящи на изискванията за авторското право. Разрешението се отнема незабавно в случай, че бъдат нарушени описаните по горе условия за използване. АПТЕКИ ОПТИМА забранява публикуване на копие на текущия сайт на трети сървъл. Всяко непозволено използване на материали, публикувани на този Сайт по действащото Българско законодателство, ще наруши Закона за авторското право и запазените търговски марки.

6.      Защита на личните данни

В нашата база данни Вие получавате пълна защита на личната ви информация в съответствие със Закона за защита на личните данни. Ние използваме вашите лични данни за да идентифицираме Вашия достъп до системата или за изследване на предоставени от вас мнения за подобряване качеството на обслужване. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите когато закона ни задължава. Ние се задължаваме да поддържаме специални мерки за защита от нерегламентиран достъп до вашите данни и евентуално тяхно разпространяване.

7.      Контролни органи, осъществяващи контрол върху дейността

Контролни органи са:

  1. Комисията за защита на потребителите - по отношение на безопасността на нехранителните стоки и на услугите;
  2. Комисията за защита на потребителите координира дейността на контролните органи във връзка с безопасността на нехранителните стоки и услугите, а Министерството на здравеопазването - във връзка с безопасността на храните и козметичните продукти.
  1. Комисията за защита на потребителите и Министерството на здравеопазването създават и поддържат Интернет страница с информация за опасните стоки и услуги
  1. Контролните органи оказват съдействие и сътрудничат на Комисията за защита на потребителите и на Министерството на здравеопазването, включително като:

1. им предоставят информация за опасните стоки и услуги, намерени на пазара;

2. ги информират за предприетите от тях мерки за предотвратяване на сериозна и непосредствена опасност за здравето на потребителите, с които:

а) допускат реализацията на стоката или услугата при спазване на определени условия;

б) разпореждат на производителите и дистрибуторите обозначаване на стоката с предупреждения за наличието на риск;

в) задължават производителите и дистрибуторите да информират потребителите за наличието на риск;

г) издават предписания за временно спиране доставката на стоката или предоставянето на услугата;

д) забраняват доставката на стоката или предоставянето на услугата;

е) изтеглят стоката от пазара или разпореждат на производителите, дистрибуторите и лицата, предоставящи услуги, да изтеглят стоката от пазара или да преустановят предлагането на услугата;

ж) изземват стоката от потребителите или разпореждат на производителите и дистрибуторите да изземат стоката от потребителите.

8. Политика за бисквитките на сайта

Сайта, настройва и използва бисквитки, за да запазва и управлява предпочитанията на потребителите, да предоставя целева реклама, да реализира съдържанието, да събира данни за употребата и данни за анализ, и като цяло да подобрява потребителското изживяване.

Тази политика обяснява какви видове бисквитки използва и как, както и как можете да ги контролирате и управлявате.

 

Какво представлява бисквитката?

Бисквитката е малък текстов файл, който се запазва на компютъра или на друго устройство, и се използва за идентификация на потребителя или устройството и за събиране на информация. Бисквитките обикновено са свързани с една от четири категории, в зависимост от това каква е тяхната функция и предназначение: задължителни бисквитки, бисквитки за ефективност, функционални бисквитки и бисквитки за насочване и рекламни цели.

 

Видове бисквитки и защо ги използваме

Задължителни бисквитки:  Тези бисквитки са нужни за функционирането на уебсайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Без тези бисквитки услугите, които сте заявили - като добавяне на продукти в пазарската кошница, влизането и попълването на формуляри, не могат да бъдат изпълнени. Можете да настроите Вашия браузър да блокира или да Ви уведомява за тези бисквитки, но тогава някои части от нашия уебсайт няма да работят. Тези бисквитки не съхраняват никаква информация, чрез която да се идентифицира самоличността.

 

Бисквитки за ефективност: Тези бисквитки ни позволяват да измерим броя на посещенията и трафика, за да изчислим и подобрим ефективността на нашия сайт. Те ни помагат да разберем кои страници са най-много и най-малко популярни, да видим как посетителите се придвижват из сайта и дали са кликнали на връзка. Това ни помага да разберем къде се справяме добре и къде можем да подобрим нещата, както и да осигурим бързото зареждане и правилното показване на страниците. Събраната информация включва например използваните браузъри за достъп до Интернет и операционни системи, името на домейна на предишно посетения уебсайт, броя посещения, средната продължителност на посещението и прегледаните страници. Цялата информация, която тези бисквитки събират, е обобщена, следователно анонимна. Ако не позволите тези бисквитки, ние няма да знаем кога сте посещавали нашия уебсайт и няма да можем да наблюдаваме неговата ефективност и да подобрим Вашето изживяване. Използваме услуги от Google за да извършваме тези функции.

 

Функционални бисквитки: Тези бисквитки дават възможност уебсайта да предостави усъвършенствана функционалност и персонализация, като запомни изборите, които правите (например Вашето потребителско име или идентификация, избора на език или региона или зоната, където се намирате). Те могат да се използват също така, за да предоставим услуги, които сте заявили, например гледането на видео. Те могат да са настроени от нас или от доставчици-трети страни, чиито услуги сме добавили към нашите страници. Информацията, която събират тези бисквитки, може да бъде анонимизирана и те не могат да проследят Вашата дейност, докато сърфирате в други уебсайтове. Ако не позволите тези бисквитки, е възможно някои или всички услуги да не функционират правилно.

Функционални бисквитки и бисквитки за насочване и рекламни цели: Тези бисквитки следят навиците Ви за сърфиране и се използват за предоставяне на целева (базирана на интерес) реклама. Тези бисквитки могат да зададени на нашия сайт от наши рекламни партньори с наше разрешение. Те могат да бъдат използвани от компаниите, за да се изгради профил на Вашите интереси и да Ви се показват подходящи реклами на други уебсайтове. Те помнят, че сте посещавали някой уебсайт, и тази информация се споделя с други организации, например рекламодатели. Те не съхраняват пряко лични данни, а се основават на уникална идентификация на Вашия браузър и устройство за достъп до Интернет. Можете да се отпишете от тези бисквитки и да продължите да използвате уебсайтовете на Франсизкуп.

 

Управление на бисквитките

Уебсайт бисквитки

Можете да управлявате уебсайт бисквитките в настройките на Вашия браузър и винаги имате избор да промените тези настройки като изберете да приемете, отхвърлите или изтриете бисквитките. Ако решите да промените настройките, може да откриете, че определени функции и характеристики не работят както е предвидено, за да се възползвате от услугите на сайта. Настройките на браузърите се различават, затова, за да управлявате бисквитките, трябва да се придържате към съответните настройки на Вашия браузър.

Ако искате да научите повече за бисквитките, моля, посетете следните уебсайтове, които предлагат подробна информация за видовете бисквитки, как се използват и как можете да управлявате предпочитанията си относно бисквитките:

http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies 

или

http://www.aboutcookies.org/

 

Рекламните компании позволяват и да забраните целевото рекламиране, ако предпочетете да го направите. Това не спира поставянето на бисквитките, но спира използването и събирането на информация от страна на тези компании. За повече информация, моля, посетете:

http://www.youronlinechoices.eu/